Saigon Soul Revival

Saigon Soul Revival

 • Origin:
  flag of VN

  Saigon Soul Revival is on a mission to bring back the raw, live sound of 1960s and 70s Vietnamese rock and soul music. The aim is to please your ears with some sweet grooves while uncovering a beautiful part of the country's culture and history that has remained dormant for so long. Saigon Soul Revival đang làm 1 sứ mệnh để mang trở về những âm thanh mộc mạc nguyên thủy của dòng nhạc Rock và Soul của Việt Nam thập niên 60 và 70. Mục tiêu của chúng tôi là để thỏa mãn thính giác của bạn vớ


  Sorry, this performer has no upcoming events.

  • All Artists:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • #
  Saved events